Charakteristika péče

Charakteristika péče ve stacionáři


Péče ve stacionáři je určena klientům/pacientům starších 65 let, kteří mohou k nám docházet z domova. Ve stacionáři klademe důraz na psychoterapeutickou péči (ve formě skupinové psychoterapie) a jiné terapeutické aktivity a na komunitní formu vedení. 

Náš stacionář funguje jako otevřená skupina, tzn. můžete být průběžně přijat/a podle volné kapacity. 

Délka pobytu bude s Vámi domluvena individuálně podle Vašich potřeb, maximální doba pobytu ve stacionáři je stanovena na 3 měsíce.

V rámci programu provádíme také výlety, chodíme do divadla a na výstavy, navštěvujeme spřátelená centra a zařízení komunitních služeb.

Do našeho stacionáře Vás můžeme přijmout, pakliže je Váš zdravotní stav zvládnutelný v ambulantní péči (zhorší-li se zdravotní stav, ale ještě není nutná hospitalizace). Naši péči můžete využít i jako pokračující léčbu po ukončení akutní hospitalizace ke zvládání přechodu do vlastního sociálního prostředí nebo v případě pomoci rodinným pečujícím.


Ceníky úkonů a služeb ke stažení


Ceník úkonů a služeb denního stacionáře (platný od 1.6.2023)

Ceník úkonů a služeb odlehčovací služby (platný od 1.6.2023)