Aktuality

Únor 2024


Kristýna Kurucová

Společně jsme s našimi klienty denního stacionáře přivítali blížící se příchod jara. Manuální činností tak procvičujeme nácvik a rozvíjení jemné motoriky. Vyráběli jsme pomocí barevného papíru pro kreativní tvorbu a použitím ručně vyráběných ornámentů jarní obrázky, které vypadají jako živé. Můžete se o tom sami přesvědčit při návštěvě našeho Sluníčka.

Leden 2024


Team Sluníčko

Pro naše klienty Sluníčka jsme s příchodem roku 2024 pořídili novou rehabilitační pomůcku - chodítko vysoké. Naše vysoce specializovaná ergoterapeutka provádí reedukaci chůze u pacienta se sníženou pohybovou schopností a vadným pohybovým stereotypem za pomoci nového vysokého chodítka, které jsme pořídili pro klienty našeho centra.

Prosinec 2023


Team Sluníčko

Přejeme Vám i Vaším blízkým příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. 

Listopad 2023


Team Sluníčko

V našem stacionáři provádíme pravidelná ergoterapeutická cvičení. Naše vysoce specializovaná ergoterapeutka provádí cílenou terapii ruky, která pomáhá klientů zlepšit jemnou motoriku a tím pomoci k efektivnější sebeobsluze v domácím prostředí.

Říjen 2023


Team Sluníčko

Manuální činnost a výzdoba Sluníčka patří mezi oblíbené aktivity našich klientů. Koncem října jsme společně vyráběli dekorace na téma Halloween, kdy jsme vytvářeli mozaiky z různých druhů papírů a použitý materiál posloužil i k výzdobě květináčů. Výrobky si naši klienti vždy s radostí odnášejí i do svých domovů.

20. 9. 2023


Team Sluníčko

V rámci kampaně Místa přátelská seniorům jsme se společně vydali na vyhlídkovou plavbu po Labi. Během výletu lodí jsme mohli pozorovat krásy okolní přírody. Příjemnou atmosféru doprovázelo nejen slunečné počasí, ale i hudební vystoupení a drobné občerstvení. K přepravě našich klientů ze Sluníčka a zpět jsme využili naše nízkoemisní vozidlo, které bylo pořízeno za podpory EU. 

21. 8. 2023


Team Sluníčko

Děkujeme společnosti Mondi Štětí a.s. za poskytnutí finančního daru z programu "Patriot pro veřejnost 2023". Za poskytnuté finanční prostředky naše společnost nakoupila 5 brašen pro zdravotní sestřičky a jejich vybavení. Slavnostní předání našim zdravotním sestrám proběhlo 14. 8. 2023.

16. 6. 2023


Team Sluníčko

Páteční odpoledne jsme strávili na čerstvém vzduchu, kde si naši klienti poseděli nad kávou s domácí bábovkou. Nechyběl zpěv lidových písní v doprovodu heligonky, či poslech melodií z dechového hudebního nástroje australských domorodců zvaného didgeridoo. Pobyt venku byl následně zakončen opékáním vuřtů. Krátkou videoukázku z tohoto dne můžete shlédnout ve Fotogalerii.

15. 6. 2023


Team Sluníčko

Ve čtvrtek se v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích již poněkolikáté konala akce pro seniory Místa přátelská seniorům. Jednalo se o infobesedu, na které se zájemci mohli dozvědět, na co vše mají nárok v souvislosti s dávkami či sociálními službami. Přítomni byli zástupci organizací SPC Sluníčko Litoměřice, Charita Litoměřice, Úřad práce Litoměřice, Nemocnice Litoměřice a CSP Litoměřice.  

13. 6. 2023


Team Sluníčko

V červnu jsme ve stacionáři přivítali novou pracovní posilu - ergoterapeutku paní Ladu, která s našimi klienty provádí různé techniky cviků s jemnou motorikou.

7. 6. 2023


Team Sluníčko

Společně s klienty ze Sluníčka jsme si užili krásný výlet do Černodolského mlýna nacházejícího se v samém srdci Českého středohoří v chráněné krajinné oblasti, kde jsme měli možnost si vedle obdivování malebné přírody nakrmit i místní zvířátka.

Květen 2023


Team Sluníčko

Tento měsíc se náš stacionář rozrostl o několik nových klientů, kteří se rychle začlenili do kolektivu. Mimo běžných volnočasových aktivit dle individuálního výběru jsme aktivně hráli i oblíbené stolní deskové či karetní hry.

Duben 2023


Team Sluníčko

Náš klient Kája oslavil koncem dubna krásných 71 let, ke kterým mu přišli osobně pogratulovat zaměstnanci stacionáře. Více fotografií z oslavy včetně osobitých dárečků můžete nalézt v sekci Fotogalerie.

Duben 2023


Team Sluníčko

V našem Sluníčku je nyní oblíbenou aktivitou virtuální realita VR Medical, kterou jsme začali využívat v lednu tohoto roku. Pomocí této rehabilitační pomůcky můžeme s klienty procvičovat motorické funkce a ozvláštnit tak pravidelná aktivizační cvičení.

Duben 2023


Team Sluníčko

Velikonoční výzdobu jsme tento rok začali připravovat s předstihem, abychom si sváteční atmosféru mohli užít co nejdéle. Vedle běžných volnočasových aktivit a rehabilitačních cvičení jsme například vyráběli papírové dekorace ve tvaru ptáčků a přichystali snídani společně s naší klientkou paní Naděnkou.

Březen 2023


Team Sluníčko

Dvojice našich klientů společně se svými pečovatelkami přivítala první jarní dny krmením divokých kachen a posezením u jezera v nedalekých Lovosicích. Více fotografií z výletu je k nahlédnutí v sekci Fotogalerie.

27. 1. 2023


Team Sluníčko

Dnes se konala oslava narozenin naší klientky z denního stacionáře. Nechyběly gratulace a ani dáreček, kterým byl ubrus na vyšívání, jelikož paní Jaruška velice ráda vyšívá. Dle reakcí klientky sklidil speciálně vybraný dárek velký úspěch. Na Jarušku čekalo i překvapení v podobě návštěvy přátel z nedalekých Žitenic, kteří s ní tento důležitý den přijeli společně oslavit.

Leden 2023


Team Sluníčko

Dne 9.1.2023 měli možnost si naši klienti ve Sluníčku vyzkoušet virtuální realitu VR Medical, která pomáhá klientům v rámci rehabilitací. VR Medical je jediný dostupný certifikovaný zdravotnický prostředek vyvinutý pro fyzioterapii a ergoterapii ve spolupráci s terapeuty, lékaři a pacienty. Lze jej uplatnit jak v neurorehabilitaci, tak i v terapii ortopedických pacientů.

Leden 2023


Team Sluníčko

Nový rok započali naši klienti výletem do Žitenic a v pátek k nám do denním stacionáře zavítali i Tři králové. Děkujeme za návštěvu.

Prosinec 2022


Team Sluníčko

Jako každý rok jsme si i letos užili společné předvánoční setkání, kterého se měli možnost zúčastnit jak klienti našeho denního stacionáře, tak i ti, o něž pečujeme v jejich domácím prostředí. A protože koledy a Vánoce nepochybně patří k sobě, bylo rozbalování dárečků doplněno poslechem tradičních vánočních písniček.

Prosinec 2022


Team Sluníčko

Vánoce se pomalu, ale jistě blíží a s nimi souvisí i různorodé volnočasové aktivity, mezi něž v prosinci patřilo například kreslení chaloupek s příběhem dle perníkové předlohy, výroba nejenom papírových dekorací pro navození vánoční atmosféry uvnitř stacionáře, návštěva slaměného betléma v Doksanech, hraní počítačových šachů a nechybělo ani každoroční pečení vánočního cukroví.

Listopad 2022


Team Sluníčko

Začátkem listopadu se u nás ve Sluníčku konala naučná přednáška pod vedením pana Radislava Hlušičky, která byla nabitá zajímavostmi z blízkých i vzdálených zemí. Radislav Hlušička je nejenom spisovatel, ale také zkušený cestovatel.

Listopad 2022


Team Sluníčko

Jmeniny bývají občas opomenutým svátkem. Ne však u nás ve stacionáři. Oslava svátku jednoho z našich klientů se neobešla bez dortu a dárečků, ze kterých měl oslavenec nepochybně největší radost. Více fotek z tohoto dne si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie.

Říjen 2022


Team Sluníčko

Pro naše klienty jsme tento měsíc uspořádali výlet do zoologické zahrady v Ústí nad Labem, kde měli možnost si prohlédnout její ikonická zvířata. Pakliže nám počasí nepřeje, trávíme čas trénováním paměti nebo hraním na harmoniku, kterou si můžete poslechnout na videu v sekci Fotogalerie. 

22. 9. 2022


Team Sluníčko

Poslední den akce s názvem "Týden prevence proti Alzheimerově chorobě" byl věnován workshopu na téma "Nové trendy a služby nejen v péči pro osoby s demencí". Mezi pozvanými byli hosté z adiktologické ambulance společnosti Drug-Out Klub, z.s. Ústí nad Labem a pracovníci z Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice.

19. - 21. 9. 2022


Team Sluníčko

V rámci čtyřdenní akce nesoucí název "Týden prevence proti Alzheimerově chorobě" se v areálu našeho denního stacionáře konaly exkurze prostor SPC Sluníčka, po kterých zájemci měli možnost zúčastnit se přednášky s ochutnávkou kávy, zdarma si vyzkoušet testování paměti s následnou konzultací s odborníkem či se mohli aktivně zapojit do kreativního tvoření. Pro seniory byla zajištěna doprava minibusem z MěÚ Litoměřic do SPC Sluníčka a zpět. Akce byla z části financována z výzvy č. 2022/1 - "Podpora komunitního života na venkově v území MAS České středohoří". 

31. 8. 2022


Team Sluníčko

Poslední srpnový den zorganizoval MěÚ Litoměřice - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyhlídkovou plavbu lodí po Labi pro seniory, které se zúčastnili i klienti našeho stacionáře. Během plavby ze Střeleckého ostrova v Litoměřicích do Píšťan a zpět zpříjemnila výletníkům atmosféru živá hudba hrající lidové písně a nechybělo ani drobné pohoštění v podobě kávičky a chutného cheesecaku zdarma. 

Srpen 2022


Team Sluníčko

Tento měsíc se náš tým rozrostl o novou posilu v rámci ergoterapie - paní Jitku, která nejen ve stacionáři, ale i v domácím prostředí aktivizuje seniory pomocí cvičení. Naši klienti si ve Sluníčku užívají mimo jiné i různé relaxační techniky, z nichž můžeme jmenovat například příjemnou zklidňující masáž s prvky aromaterapie či meditační hudby.

Červenec 2022


Team Sluníčko

Náš tým ze sociálního úseku sepsal pro radniční zpravodaj článek, který měl za cíl představit sociálně psychiatrické centrum Sluníčko široké veřejnosti. Bohužel z technických důvodů bude článek vytisknut a oficiálně uveřejněn s největší pravděpodobností až na podzim tohoto roku. My jsme Vás však o něj nechtěli připravit a přinášíme Vám jeho obsah k nahlédnutí již nyní. 

Sluníčko se představuje.pdf

Červen 2022


Team Sluníčko

Pečení sladkých dobrot již dávno není koníčkem výhradně určeným ženám, což by Vám potvrdili i naši klienti mužského pohlaví, kteří se s oblibou zapojují do kuchtění. V sekci Fotogalerie se můžete podívat na více momentek z naší kuchyňky včetně další várky fotografií zachycující aktivity na zlepšení koncentrace, tentokrát pomocí skládání dílků puzzlí. 

Červen 2022


Team Sluníčko

I tento měsíc Vám přinášíme dávku fotografií, na níž jsou zachycení klienti denního stacionáře věnující se různorodým aktivitám, pomocí nichž si trénují paměť, pozornost, trpělivost, logické myšlení a jemnou motoriku. Využití v každodenních pohybových činnostech nalezne například i běžecký pás.

Květen 2022


Team Sluníčko

Ve Sluníčku vždy panuje veselá nálada a na své si zde přijdou i klienti, které zajímá hraní šachů. V případě, kdy není k dispozici lidský protihráč může klient za podpory pečujícího personálu využít i počítačovou simulaci šachové partie.

Květen 2022


Team Sluníčko

Příjemné teploty přímo vyzývají k výletům, a tak se náš pečující personál rozhodl navštívit s klienty stacionáře Park inspirace nacházející se na břehu Žernoseckého jezera. K vidění zde byla například ukázka japonské zahrady, přírodní zahrada s leknínovým jezírkem nebo běžná městská parková úprava. Více fotografií z této akce naleznete v sekci Fotogalerie.

29. 4. 2022


Team Sluníčko

Poslední dubnový týden se uskutečnilo tzv. Čarodějnické grilování, kdy náš personál připravil pro klienty denního stacionáře opékání vuřtů, které všem přítomným velmi chutnaly. Nechybělo ani dodatečné občerstvení. Akci přálo i krásné jarní počasí a klienti si tuto akci užili s nadšením.

Duben 2022


Team Sluníčko

Fotografie zachycují běžné každodenní aktivity pečovatelek s klienty, kteří pravidelně dochází do stacionáře. Jedná se nejen o trénování paměti různými technikami, ale i pohybové aktivity, mezi něž patří protažení celého těla či cvičení jemné motoriky. 

7. 4. 2022


Team Sluníčko

Ve čtvrtek se v areálu SPC-Sluníčko konalo informativní setkání pro praktické lékaře na téma Principy péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory. Doufáme, že si všichni zúčastnění odpoledne s námi užili a odcházeli nabití novými vědomostmi.

10. 9. 2020


Team Sluníčko

Ani dnes se ve stacionáři nelenilo a jelo se na výlet. Tentokrát to bylo do Třebenic, kde je Muzeum Českého granátu. Paní Zdenka s panem Františkem tak mohli navštívit krásnou budovu bývalého luteránského kostela v Třebenicích a obdivovat  šperky z Českého granátu z 19. století. 

7. 9. 2020


Team Sluníčko

7. 9. 2020 vyrazila paní Zdenka s Františkem a kolegyněmi Renčou a Vlaďkou do Budyně nad Ohří, kde navštívili vodní hrad. Na hradě zrovna probíhala výstava paličkování a krajek. Výstavu nejvíce ocenila paní Zdenka, panu Františkovi se zase nejvíce líbil empírový lustr. Po výstavě se ještě všichni prošli parkem a pan František alespoň "prošlápl" nové boty na procházce. 

2. 9. 2020


Team Sluníčko

Ve středu 2. 9. 2020 se konečně umoudřilo počasí, proto mohli pan František s paní Zdenkou a naší Renčou a Janou vyrazit na výlet do nedalekých Lovosic. Okoukli novou vyhlídku a prošli se podél řeky Labe, kde je naháněly kachny, které očekávaly, že pan František s paní Zdenkou budou mít pro ně nějakou dobrotu. 

27. 8. 2020


Team Sluníčko

Dne 27. 8. 2020 nás navštívily děti z mateřské školy Montessori Andílci. S paní Zdenkou a Františkem si společně zazpívali a domalovali a dolepili kočičky. Děti při pohádkovém kvízu hádaly postavy z pohádek. Venku při čekání na autobus si ještě děti stačily zahrát  hry "Zlatá brána" a "Honzo vstávej". Milá návštěva nás velmi potěšila a těšíme se na další setkání. 

25. 8. 2020


Team Sluníčko

Vlaďka s Danielou, panem Františkem a paní Zdenkou vyrazili na výlet do Automuzea v Terezíně. Panu Františkovi se nejvíc líbil Jaguár z roku 1974. Zdeňka zase zavzpomínala na škodovku, kterou také kdysi jezdili. Po automuzeu ještě zbylo trochu času na procházku po náměstí v Terezíně. 

13. 8. 2020


Team Sluníčko

Nás navštívil při své pravidelné měsíční návštěvě pan František Jindřišek. Připravil si pro nás plno krásných písní a rozezpíval přítomné dámy. Nejvíc zpívala paní Margita, která téměř všechny písně znala. Těšíme se na další setkání s panem Jindřiškem, který nejen hraje na harmoniku, ale také skládá krásné básně.  

10. 8. 2020


Team Sluníčko

Ani minulý týden jsme nezaháleli a v dopoledním čase vyráželi na výlety. Byli jsme na Střeleckém ostrově v Litoměřicích, kde to od vody parádně pofukovalo. Ke konci týdne jsme ještě stihli vyrazit s Františkem a Margitou na opravený Černodolský mlýn v Opárenském údolí. 

24. 7. 2020


Team Sluníčko

Byla zahájena výtvarná aktivita, paní Zdeňka si vyzkoušela ubrouskovou metodu Decoupage a František na malovaný obraz lepil 3D komponenty z papíru a kávy. 

23. 7. 2020


Team Sluníčko

Připravily holky k odpolední kávičce vynikající bábovku. Kousek bábovky zbyl i ke snídani. Také jsme měli možnost ochutnat a jedním slovem VYNIKAJÍCÍ! 


Od 13. 7. 2020


Team Sluníčko

Máme ve stacionáři veseleji, dorazila k nám na aktivity i paní Zdenka. František má již parťačku. Společně se dali do aktivit, které pro ně připravila naše aktivizační pracovnice Vlaďka. František se pustil do malby vázy s květinami a Zdenka plete košík z papírových ruliček. Jde jí to skvěle a během týdne už má půlku košíku hotovou. 

9. 7. 2020 


Team Sluníčko

Navštívil stacionář pan František Jindřišek a v neuvěřitelném věku 86 let, zahrál pro klienty na heligonku. Pan František Jindřišek dříve hrával na lodi a zábavách a vykouzlil úsměv u nejednoho klienta v domovech důchodců. Od otevření stacionáře chodí dělat radost k nám a každý měsíc se budeme těšit na jeho písně. Tento den se přišli podívat i další zájemci o stacionář, využili tedy pozvání na posezení s písněmi Karla Hašlera u kávičky a koláčku.


8. 7. 2020 

Team Sluníčko

Dne 8. 7. 2020 dostal stacionář od manželů Jursíkových krabici čerstvě natrhané Levandule lékařské. František se s Vlaďkou a Soňou pustili do očisty levandule, aby mohli vytvořit dekorační kytice. Vůně levandule se nesla po celém stacionáři. František si kytičku odnesl domů a pro personál stacionáře také nejedna kytička zbyla. Ve vzpomínkové místnosti to bude vonět po  levanduli. 

20. 6.- 31. 7. 2020 

Team Sluníčko

Od 20.6.- 31.7.2020 probíhá v Galerii  U brány v Úštěku výstava - Znamení zvěrokruhu. Vlaďka se Soňou a Františkem využili deštivého počasí  a vydali se 8. 7. na výstavu obrazů  akademického malíře Pavla Bergra. 

29. 6. - 3. 7. 2020 

Team Sluníčko

Ve dnech 29. 6. - 3. 7. 2020, naše aktivizační pracovnice Vlaďka předkreslila pro Františka obraz,  vyzkoušel si různé výtvarné techniky jako malbu, lepení tavnou pistolí a  tvarování papíru. Obraz, který sám vybarvil akrylovými barvami a doplnil 3D komponenty z papíru a provázku si František odnesl domů. Nyní obraz visí v jeho pokoji a věříme, že mu dělá radost. 

25. 6. 2020 

Team Sluníčko

25. 6. 2020 využily aktivizační pracovnice zastávky legionářského vlaku v Lovosicích, který putuje po městech České republiky a vzaly pana Františka podívat se do 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravovalo v letech 1918 - 1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s Bolševiky. Františkovi se vlak moc líbil a zavzpomínal na dobu, kdy sám byl v základní vojenské službě. 

15. 6. 2020 

Team Sluníčko

Dne 15. 6. 2020 jsme otevřeli brány našeho stacionáře pro veřejnost. První klient František se seznámil s prostředím stacionáře a našimi milými kolegyněmi - aktivizační pracovnicí Vlaďkou a sociální pracovnicí Soňou. Další den spolu vyjeli do nedalekého zámku Ploskovice, kde spolu prošli park a prohlédli si umělé vodní jeskyně a vestibul zámku. 

Součástí stacionáře je vzpomínková místnost kde probíhá i terapie hudbou. 

Panu Františkovi se stále nedaří obehrát Vlaďku v kartách :-)