Sociálně psychiatrické centrum
Sluníčko z.ú. 

Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko, z.ú (dále SPC Sluníčko) je zdravotnické a sociální zařízení pro osoby trpící chronickým duševním onemocněním.

Cílovou skupinou SPC Sluníčko jsou mladší a starší senioři, dospělé osoby s rizikem rozvoje duševní choroby a pečující osoby o nemocné.

SPC Sluníčko je jediné Centrum duševního zdraví pro seniory v České republice, které propojuje zdravotní a sociální služby. 

Péči poskytuje Multidisciplinární tým (MTDZ) složený z odborníků zdravotnických lékařských a nelékařských profesí, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.

Hlavním cílem Multidisciplinárního týmu je podpora osob s duševním onemocněním a jejich rodin, která vede k prevenci hospitalizací či k jejich zkracování a napomáhá reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity.

Primární působnost MTDZ je v domácím prostředí klienta. 


Skupina Sluníčko

Regionální televize Ústecka

Zahájen provoz nového zařízení

V Litoměřicích vzniklo nové zařízení poskytující zdravotní a sociální služby pacientům s psychiatrickou diagnózou ve věkové kategorii nad 65 let. Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko najdete v ulici Žernosecká a na Litoměřicku, přestože původně vzniklo v Novém Boru, neposkytuje služby poprvé. V minulosti se zde Sluníčko zaměřovalo na terénní sociální a zdravotní služby a jeho pracovníci dojížděli do domovů starších pacientů s psychiatrickou diagnózou. Nyní tedy mohou nabídnout i denní stacionář.

Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko z.ú.
je součástí Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované MTDZ-S a MTDZ-SS.